Oferta

EMJanikowscy to zespół ludzi, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej oraz przygotowywaniu, koordynowaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków krajowych i unijnych.

Zajmujemy się profesjonalnie doradztwem dla samorządów, w tym min. przygotowaniem i weryfikacją:

  • strategii rozwoju
  • planów rozwoju miejscowości
  • koncepcji projektowych
  • programów funkcjonalno-użytkowych
  • studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie z programów krajowych i unijnych

Zawodowo tworzymy, prowadzimy, kordynujemy i rozliczamy projekty współfinansowane ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

W zakresie Odnawialnych Źródeł Energii opracowujemy i weryfikujemy:

  • plany gospodarki niskoemisyjnej,
  • dokumentacje do programu prosument,
  • studia wykonalności,
  • projekty z zakresu efektywności energetycznej z programów PROW i RPO.